Reklamace

Kupující je povinen prohlédnout a zkontrolovat dodanou zásilku. Je nutné zkontrolovat i neporušenost obalů zboží a v případě jakéhokoli podezření nebo viditelných závad na obalu toto neprodleně oznámit Dopravci.

Obaly je třeba zachovat pro uplatnění reklamace!

Jakékoliv reklamace k zásilce je třeba nahlásit prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

U zakoupeného zboží lze uplatnit v případě závady reklamaci dle reklamačního řádu vycházejícího z Občanského zákoníku.

Zboží na reklamaci se Kupující zavazuje posílat v původním obalu, pokud je to možné a vhodné. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje odpovědnost za vady a úplnost dodávky.

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kde jsou informace pro spotřebitele týkající se jakosti při převzetí, reklamací a práv z vadného plnění uvedeny v § 1914 až § 1925, § 2095 až § 2117, dále § 2161 až § 2174.

Výhody Krále Jana
Poskytujeme náhradní plnění při minimální objednávce 2 000 Kč - kontaktujte nás.
KAMENNÁ PRODEJNA
shopping
Krále Jana 485 583 01 Chotěboř
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Papírnictví Krále Jana

+420 603 158 867

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahoru